Viktor Sandberg, Svalner

Viktor Sandberg är VD och partner på Svalner, en av Sveriges främsta skatterådgivare. Förutom att bolaget ligger i framkant så är Viktor bäst i Sverige just nu på att diskutera ämnet på ett begripligt sätt för utomstående.

  • Hur beskattas fastigheter idag?
  • Är fastighetsbranschen skattemässigt gynnad?
  • Stora regeländringar kan vara på väg – vad ger de för effekt (paketeringsförslaget)?
  • Vad kännetecknar en bra skattejurist?

Och mycket mer. Trevlig lyssning!