Jimmy Bengtsson, Veidekke

I det här avsnittet träffar jag Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke i Sverige.
Vi pratar om bostadsbyggandet, både ur ett marknadsmässigt och politiskt perspektiv
– är vi på rätt väg eller håller vi på att skapa en ny bubbla?

Vi går in på några av utmaningarna, så som inlåsningseffekten för villaägare,
de höga trösklarna för förstagångsköpare och de höga priserna på nyproduktion.

Framtiden för fastighetsmarknaden
hur ska man bli bättre på att exempelvis nyttja den digitala utvecklingen,
där man ligger efter många andra branscher.