Urban Karlström, Fortifikationsverket

Urban Karlström_Emro Alkirwy

Urban Karlström är generaldirektör på Fortifikationsverket, myndigheten med ett fastighetsvärde på ca 30 miljarder kr.

Hur värderar man så pass “speciella” fastigheter (såsom regementsbyggnader, kontor, träningsanläggningar, verkstäder, skjutbanor, hamnar, flygplatser, anläggningar under jord och den mark som Försvarsmakten övar på samt teknisk infrastruktur rörande Sveriges beredskap)?

Urban är en prisbelönt nationalekonom på forskarnivå och delar på ett trevligt sätt med sig av ämbetsrollen och uppdraget från regeringen.

– Hur lyckades han övertyga regeringen om att satsa på Fortifikationsverkets som myndighet, istället för att avveckla den (vilket var hans initiala uppdrag)?

Och givetvis mycket mer…