Annica Ånäs, Atrium Ljungberg

Annica Ånäs, VD på Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg är ett av sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och verkar i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Uppsala.
Vi pratar bl a om hur de bygger upp och utvecklar sina områden, med fokus på retail- och kontorsfastigheter.
Vi berör även rollen som VD kontra CFO (Annicas tidigare position) och tar del av hennes perspektiv på ledarskap.
Avsnittet är 30 minuter långt, koncist och matnyttigt för dig som är intresserad av retail- eller kontorsfastigheter!
Trevlig lyssning! /Emro Alkirwy